• Gói đầu tư giáo dục - 5 năm Trung học (2022 - 2023)
  1.890.000.000
 • Gói đầu tư giáo dục - 5 năm Tiểu học (2022 - 2023)
  1.700.000.000
 • Small T hộp giấy T2
  60.000
 • Full bộ Small T 5 hộp giấy
  300.000
 • 10/08/2022: Khai giảng lớp Hòa âm 1 (Harmony 1)
  -0% 4.500.000 4.500.000
 • 14/08/2022: Khai giảng lớp Nhạc lý-Ký xướng âm (Music Theory & Ear training) 1
  0
 • American Curriculum Building- 1st Grade
  -0% 483.038.000 483.038.000
 • 26/07/2022: Khai giảng Lớp xử lý âm thanh (Sound Processing)
  -0% 4.500.000 4.500.000
 • 15 phút mỗi ngày để giáo dục sớm thành công (Áp dụng 30 ngày)
  -46% 900.000 490.000
 • Giáo dục sớm 3-6 tuổi: Để con phát triển ngôn ngữ vượt trội
  -51% 1.200.000 590.000
 • Giáo dục sớm 3-6 tuổi: Phát triển tư duy toán học vượt trội cho con
  -51% 1.200.000 590.000
 • Giáo dục sớm 0-3 tuổi: Để con phát triển ngôn ngữ vượt trội
  -51% 1.200.000 590.000
 • Giáo dục sớm 0-3 tuổi: Phát triển tư duy toán học vượt trội cho con
  -51% 1.200.000 590.000
 • BỘ 10 VIDEO DẠY CON XUẤT CHÚNG CỦA NGƯỜI DO THÁI
  -48% 2.900.000 1.500.000
 • Lớp vẽ truyện tranh Manga (7-15 tuổi)
  4.200.000

BỘ LỌC

0 - 1,000,000