CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH MẬT THANH TOÁN

 1. Cam kết bảo mật

Hệ thống thẻ thanh toán hệ thống được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại anyLEARN đảm bảo thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật mật ngành.

 1. Quy định bảo mật
 • Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (ngân hàng internet) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối tác Tác vụ Thanh toán bao gồm:
  • Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (mật Secure Sockets Layer).
  • Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.
  • Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.
  • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
 • Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của anyLEARN áp dụng với Khách hàng:
  • anyLEARN không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ của khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.
  • Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng có khả năng sử dụng khả năng thanh toán để xác nhận giao dịch xác nhận không được lưu trên hệ thống của anyLEARN. Đối Tác Cổng Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật.
  • Đối với thẻ nội địa (ngân hàng internet), anyLEARN chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

anyLEARN cam kết chắc chắn thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử anyLEARN.