• Space Exploration Camp - 4 Weeks - Grade 1-7
  -10% 21.600.000 19.440.000
 • EAGLE CAMP – MUÔN NGÀN HOẠT ĐỘNG, HỌC VẠN ĐIỀU HAY! (TIỂU HỌC - 6 TUẦN)
  42.300.000
 • Chương trình Tú Tài Mỹ - Trọn khoá (6 Kỳ)
  353.500.000
 • Gói đầu tư học phí 12 năm
  5.634.000.000
 • Hội Thảo "Giúp Con Thành Công Trong Môi Trường Giáo Dục Quốc Tế"
  -100% 500.000 0
 • SỰ KIỆN TRẢI NGHIỆM TRẠI HÈ KHÁM PHÁ THIÊN NHIÊN 2022
  -100% 500.000 0
 • Hội Thảo "Giúp Con Thành Công Trong Môi Trường Giáo Dục Quốc Tế"
  0
 • Chương trình đào tạo quốc tế iSchool
  200.000.000
 • CT đơn ngữ IB Toàn phần (SNA)
  500.000.000
 • Trại Hè Tiếng Anh - STEAM - Hoạt Động Ngoài Trời Cho Học Sinh Từ 7-12 Tuổi (6 tuần)
  -20% 36.000.000 28.800.000
 • Tuần 6 - Workshop: LEAD THE FUTURE
  250.000
 • Trại Hè Tiếng Anh - STEAM - Hoạt Động Ngoài Trời Cho Học Sinh Từ 7-12 Tuổi (1 tuần)
  -0% 6.000.000 6.000.000
 • Combo 10 tuần - Workshop: LEAD THE FUTURE
  -20% 2.500.000 2.000.000
 • KHÓA HỌC LUYỆN THI SAT/ACT E-LEARNING - GÓI 3 THÁNG
  4.140.000
 • KHÓA HỌC LUYỆN THI SAT/ACT E-LEARNING - GÓI 6 THÁNG
  6.900.000
BỘ LỌC
0 - 1,000,000