QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại này được giải thích và điều chỉnh phù hợp với Quy Chế Hoạt Động Sàn TMĐT anyLEARN; được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (“Quy Chế Hoạt Động”). Các thuật ngữ viết hoa trong quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại này sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Quy Chế Hoạt Động. 

  1. Nhà cung cấp dịch vụ Giáo dục – Đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Khách Hàng liên quan đến giao dịch tại Sàn TMĐT anyLEARN. Khi phát sinh tranh chấp, anyLEARN đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên (gồm Nhà cung cấp dịch vụ Giáo dục – Đào tạo và Khách hàng) nhằm duy trì sự tin cậy của Thành Viên vào chất lượng dịch vụ của Sàn TMĐT anyLEARN.
  2. Thương lượng, hòa giải giữa Nhà cung cấp dịch vụ Giáo dục – Đào tạo không đạt được như mong muốn của hai bên, anyLEARN sẽ tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ  Khách hàng giải quyết điều này. Khách hàng thực hiện theo các bước sau: 
  • Bước 1: Khách Hàng khiếu nại về Sản Phẩm qua hotline chăm sóc khách hàng 0374 900 344 hoặc hòm thư điện tử info@anylearn.vn
  • Bước 2: anyLEARN sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách Hàng và chuyển về cho Nhà cung cấp dịch vụ Giáo dục – Đào tạo, và tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên anyLEARN sẽ có những biện pháp cụ thể khác để hỗ trợ Khách Hàng để giải quyết tranh chấp đó.
  • Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của anyLEARN thì Khách Hàng có thể yêu cầu đưa vụ việc ra giải quyết bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  1. anyLEARN tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, đề nghị Nhà cung cấp dịch vụ Giáo dục – Đào tạo đăng tin chào bán Sản Phẩm trên Sàn TMĐT anyLEARN cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến Sản Phẩm. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 
  2. Các bên bao gồm Nhà cung cấp dịch vụ Giáo dục – Đào tạo, Khách Hàng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề đang được khiếu nại. Các bên có liên quan phải có trách nhiệm cung cấp văn bản, giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn. anyLEARN sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến các bên nếu được các bên có liên quan đến tranh chấp đó yêu cầu. 
  3. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về Nhà cung cấp dịch vụ Giáo dục – Đào tạo, anyLEARN sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tùy theo mức độ sai phạm. anyLEARN có thể sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin, bài đăng về Sản Phẩm của Nhà cung cấp dịch vụ Giáo dục – Đào tạo vi phạm đó trên Sàn TMĐT anyLEARN, đồng thời Nhà cung cấp dịch vụ Giáo dục – Đào tạo phải có trách nhiệm bồi thường, bồi hoàn cho Khách Hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với Khách Hàng. 
  4. Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch, các bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.