ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ANYLEARN 

Cập nhật lần cuối vào tháng 06/2020
Các điều khoản và Chính sách sử dụng dưới đây mô tả các quy định để anyLEARN cung cấp cho bạn quyền truy cập, sử dụng Ứng Dụng anyLEARN và các dịch vụ khác của chúng tôi một cách rõ ràng. 
Bằng cách truy cập Ứng Dụng, đăng ký trở thành người sử dụng và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn được coi là đã chấp nhận và đồng ý ràng buộc bởi các Điều khoản và Chính sách này, bao gồm các Điều khoản và chính sách được tham chiếu dưới đây và các điều khoản và chính sách từ nhà cung cấp thứ 3 của chúng tôi.

Điều khoản chung

1. Người sử dụng: Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có nhu cầu học tập và phát triển bản thân. Trong trường hợp bạn là cá nhân từ đủ 13 tuổi đến 18 tuổi, bạn phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này.

2. Tài khoản người sử dụng (NSD): Khi đăng ký tài khoản, người sử dụng phải cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin về Tên, Số điện thoại, Email,... Đây là những thông tin bắt buộc liên quan đến việc hỗ trợ NSD trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Ứng Dụng anyLEARN của chúng tôi. Vì vậy, trong trường hợp xảy ra những rủi ro, anyLEARN chỉ tiếp nhận những trường hợp điền đúng và đầy đủ những thông tin trên. Đó sẽ là căn cứ để anyLEARN hỗ trợ giải quyết. Những trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được giải quyết.
Tất cả thông tin cá nhân của NSD cung cấp cho chúng tôi thông qua Ứng Dụng hoặc các dịch vụ khác của chúng tôi sẽ tuân theo Chính sách bảo mật. 

3. Mật khẩu của tài khoản (MKTK): Là mật khẩu được sử dụng để đăng nhập vào Ứng Dụng, website và các dịch vụ khác trong hệ thống của anyLEARN. NSD có trách nhiệm bảo quản mật khẩu và không tiết lộ mật khẩu hoặc ủy quyền, cho phép bất cứ ai sử dụng vào bất cứ mục đích nào. Trường hợp MKTK bị lộ do lỗi của NSD, anyLEARN sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

4. Đăng nhập tài khoản: Mỗi một tài khoản đăng ký chỉ được sử dụng và quản lý bởi một người duy nhất. anyLEARN sẽ luôn coi việc đăng nhập và sử dụng các dịch vụ trên Ứng Dụng bằng tên đăng nhập và mật khẩu của một người nào đó như là việc đăng nhập và sử dụng dịch vụ bởi chính bạn, bất kể tên đăng nhập và mật khẩu có thể được sử dụng bởi người khác mà bạn không biết hoặc không cho phép.

5.Văn hóa giao tiếp: anyLEARN không chỉ cung cấp giá trị tri thức cho NSD mà còn tạo ra cộng đồng mà trong  đó mọi người mong muốn học hỏi và chia sẻ nhiều hơn về giáo dục, phát triển con người. Chúng tôi mong muốn thành viên trong cộng đồng đó đều tôn trọng lẫn nhau, giao tiếp ứng  xử một cách văn minh và lịch sự, không lạm dụng, gây hại đến người khác. Mỗi người đều tuân thủ pháp luật, tôn trọng các quyền của người khác, bao gồm cả quyền riêng tư và sở hữu trí tuệ.

6.Trường hợp bất khả kháng: Trong trường hợp bất khả kháng (bao gồm nhưng không giới hạn ở các trường hợp sau: thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn, lũ lụt, sóng thần, xoáy lốc, hạn hán, động đất, sấm sét,….) làm xảy ra bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng đến NSD, khi đó anyLEARN không có trách nhiệm bồi thường các tổn thất xảy ra (nếu có).

7. Tính khả dụng của Ứng Dụng: Bạn thừa nhận và đồng ý, chúng tôi có thể tạm thời chặn hoặc giới hạn tính khả dụng của Ứng Dụng để tiến hành bảo trì hoặc nâng cấp các tính năng, phương tiện mới cho Ứng Dụng. Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp hợp lý về mặt thương mại để giảm thiểu tác động đến bạn và sẽ thông báo cho bạn về sự nâng cấp hay bảo trì.