CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới thiệu

Bằng việc đăng ký một tài khoản tại anyLEARN, cung cấp các thông tin cho chúng tôi, sử dụng các Dịch vụ, đồng nghĩa bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong “Chính sách bảo mật” này, và đồng ý cho phép anyLEARN thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng như mô tả sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP THU THẬP, XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG DỪNG CUNG CẤP, SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA anyLEARN HAY TRUY CẬP NỀN TẢNG ỨNG DỤNG HOẶC TRANG WEB CỦA anyLEARN.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào, khi “Chính sách bảo mật” sửa đổi, cập nhật, chúng thôi sẽ thông báo những thay đổi, sửa đổi cho khách hàng.

 1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG

  anyLEARN sẽ thu thập các thông tin chủ yếu từ người tiêu dùng trong phạm vi các thông tin sau:

 

 1. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

anyLEARN thu thập các thông tin, dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng là để:

 1. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ hoặc có đề nghị hủy bỏ của người tiêu dùng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân người tiêu dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của anyLEARN.

 

 1. CÁC NHÂN VÀ TỔ CHỨC ĐƯỢC TIẾP CẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG

Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, anyLEARN sẽ/có thể cần phải tiết lộ dữ liệu cá nhân của người dùng cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của anyLEARN, và/hoặc các bên thứ ba khác. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan và/hoặc các bên thứ ba khác sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng. Các bên thứ ba như thế bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

  1. Công ty con, công ty liên kết và công ty liên quan của anyLEARN;
  2. Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà anyLEARN thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh của anyLEARN. Bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bên cung cấp các dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác như công ty bưu chính, công ty viễn thông, công ty công nghệ thông tin, các tổ chức hoạt động thương mại điện tử, và trung tâm dữ liệu;
  3. Người mua hoặc người thừa nhiệm khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản của anyLEARN, cho dù là vấn đề đang diễn ra hay đang trong thủ tục phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó dữ liệu cá nhân anyLEARN lưu giữ về người dùng nằm trong các tài sản được chuyển nhượng; hoặc cho một bên đối tác trong một giao dịch tài sản kinh doanh mà anyLEARN hoặc bất kỳ công ty liên kết hay công ty liên quan nào của nó có tham gia giao dịch;

Các đối tác cung cấp dịch vụ quảng cáo và lập trình. anyLEARN cũng sẽ chia sẻ thông tin thống kê và thông tin nhân khẩu học về người dùng của anyLEARN và việc họ sử dụng Các Dịch Vụ với các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo và lập trình. Trường hợp này sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để xác định danh tính cụ thể của bạn hoặc tiết lộ thông tin cá nhân về bạn.

 1. ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển anyLEARN

MST: 0316363793

Địa chỉ: 352/28A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Email: info@anylearn.vn

Hotline: 0374 900 344

 1. PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN HOẶC CHỈNH SỬA THÔNG TIN

Người tiêu dùng có thể truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của họ thông qua đăng nhập vào tài khoản và tự mình điều chỉnh/ chỉnh sửa hoặc người tiêu dùng có thể yêu cầu anyLEARN thực hiện bằng cách gửi email đến địa chỉ: info@anylearn.vn 

Người dùng có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng, tiết lộ dữ liệu cá nhân của họ mà anyLEARN đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email cho đến địa chỉ email info@anylearn.vn, các yêu cầu này sẽ được xử lý theo Chính Sách Bảo Mật cũng như quy định pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên, hậu quả việc bạn rút lại sự đồng ý nghĩa là sẽ không thể tiếp tục sử dụng Các Dịch Vụ của anyLEARN, và anyLEARN sẽ phải chấm dứt hợp đồng của người dùng đó.

 1. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Trường hợp người tiêu dùng phát hiện thông tin của mình bị sử dụng sai mục đích so với các thông tin đã được thông báo, người tiêu dùng có thể khiếu nại đến anyLEARN bằng cách:

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Giáo dục anyLEARN

Địa chỉ: 352/28A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 24 tiếng để cùng Người dùng thống nhất phương án giải quyết.