• Chương trình Tiếng Anh tích hợp
  10.800.000
 • Lớp trải nghiệm Khóa bóng rổ 6 cấp độ tiêu chuẩn Châu Âu
  -100% 200.000 0
 • Freestyle Dance Crew (đăng ký theo nhóm)
  5.000.000
 • Freestyle Dance Crew (đăng ký cá nhân)
  1.000.000
 • Trải Nghiệm Lớp Nền Tảng Vàng (1 buổi)
  -100% 200.000 0
 • Đào tạo TOP 50 - Đợt 3
  0
 • Đào tạo TOP 50 - Đợt 2
  0
 • Đào tạo TOP 50 - Đợt 1
  0
 • MC KID ONLINE - 3 THÁNG
  -14% 5.700.000 4.900.000
 • MC KID ONLINE - 1 THÁNG
  1.900.000
 • CHÉP TRANH (4 tháng - 16 buổi)
  7.460.000
 • GLASS PAINTING (4 tháng - 16 buổi)
  7.460.000
 • Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng LEARN to BUILD
  0
 • Khoá huấn luyện Hành trình phát triển chiều cao và Ý chí nhà vô địch - Online 3 tháng (36 buổi)
  -15% 5.900.000 4.990.000
 • Khoá huấn luyện Hành trình phát triển chiều cao và Ý chí nhà vô địch - Offline 3 tháng (24 buổi)
  -21% 13.900.000 10.990.000

BỘ LỌC

0 - 1,000,000