Đinh Nguyễn Như Thịnh

Chuyên gia đào tạo, huấn luyện kỹ năng cho con trẻ và đồng hành huấn luyện cho Phụ Huynh. Viện trưởng Học viện Tuệ Nhiên Nhà sáng lập Viện Thẫm mỹ Sala Tổng Giám đốc điều hành Công ty Đầu Tư và Dịch Vụ Tinh Tú

  hơn 20 năm quản điều hành doanh nghiệp, đã từng huấn luyện  dẫn dắt đội ngũ, nhà quản thành công;
– Hơn 15 năm kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp trong lĩnh vực trang trí nội thất thẩm mỹ;
– Hơn 05 năm trong trao đổi hợp tác quốc tế cùng chương trình phát triển cộng đồng Đông Nam Á. Nghiên cứu đúc kết sự ảnh hưởng của kỹ năng thái độ bằng những chương trình huấn luyện chuyên biệt cho phụ huynh trẻ từ 8-18 tuổi.

Chuyên gia Đinh Nguyễn Như Thịnh tốt nghiệp cử nhân Đại Học Khoa Học Hội & Nhân Văn, Master Coach NLP by American Board of NLP and NLP University. Teaching English to Speakers of Other Languages( TESOL) By Madison School of Professional Development, USA. Young Entrepreneur Network Development Program by Thammasat University, Thailand. Leading Entrepreneur in Agility and Diversity Program by Thammasat University, Thailand.

 

Với sứ mệnh thành công của thế hệ tương lai, tạo giá trị cuộc sống mục tiêu xây dựng môi trường chất lượng cho việc học tập rèn luyện, đồng hành theo thời gian để giúp các con thể duy trì ứng dụng các kỹ năng hiệu quả tạo thói quen tích cực theo suốt cuộc đời các con.

Chương trình chuyên biệt:

- CHA MẸ THÔNG THÁI, CON THÀNH TÀI

- 18 GIỜ BÊN CON, CẢ ĐỜI LÀM BẠN

- ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG “Học chủ động, sống quan tâm

 • Ba Mẹ ơi, con là viên ngọc đấy
  500.000
 • Cha mẹ thấu cảm
  500.000
 • Giải mã thành công tuổi TEEN
  1.800.000
 • Đánh thức tiềm năng con trẻ
  295.000
 • Dạy con tự tin trưởng thành
  295.000
BỘ LỌC
0 - 1,000,000