• Kích Hoạt Tư Duy Ngôn Ngữ - Lớp thứ 7 hàng tuần (Mã lớp : KH420)
  -0% 13.000.000 13.000.000
 • Kích Hoạt Tư Duy Ngôn Ngữ - Lớp thứ 2 - 6 (Mã lớp : KH320)
  -0% 13.000.000 13.000.000
 • SPEAKING WELL - KỸ NĂNG NÓI CHUYỆN TỰ TIN
  4.900.000
 • Singing Sweet - Kỹ năng giao tiếp qua âm nhạc
  4.900.000
 • Speaking Well - Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng
  4.900.000
 • Khai giảng: Khoá Đào Tạo Giảng viên Dạy Cảm Thụ Âm Nhạc
  4.000.000
 • Khai giảng lớp: Chỉ huy hợp xướng
  4.000.000
 • Summer Camp
  10.000

BỘ LỌC

0 - 1,000,000