[iSchool] Chương trình Lớp 12 (Trọn năm 2022 - 2023)

Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Nam Sài Gòn

  • Hệ tư thục

Khai giảng: 01/08/2022

Học phí được tính theo năm học và đảm bảo đầy đủ chương trình của Bộ GD&ĐT và Chương trình Hội nhập Quốc tế iSchool.

-5% 145.000.000đ 137.750.000đ

A. HỌC PHÍ

I. HỌC PHÍ CHÍNH KHOÁ

II. QUY ĐỊNH HỌC PHÍ
1. Học phí được tính theo năm học và đảm bảo đầy đủ chương trình của Bộ GD&ĐT và Chương trình Hội nhập Quốc tế iSchool.

2. Áp dụng cho tất cả Học sinh ngoại trừ Học sinh tham gia Gói đầu tư và thu trước nhiều năm.

3. Học phí được đóng theo 4 lần thu phí trong năm, như sau:

-  Lần 1: thu 25% trước ngày nhập học 01/08/2022 (*);

-  Lần 2: thu 25% trước ngày 15/10/2022;

-  Lần 3: thu 25% trước ngày 31/12/2022;

-  Lần 4: thu 25% trước ngày 15/03/2023.

(*) Thời gian nhập học sẽ điều chỉnh cụ thể tùy theo tình hình thay đổi thực tế (nếu có).

4. Nhập học trễ

-  Từ ngày 15/09/2022, thu 60% của Lần thu thứ 1 và 100% các Lần thu còn lại;

-  Từ ngày 21/11/2022, thu 60% của Lần thu thứ 2 và 100% các Lần thu còn lại;

-  Từ ngày 02/02/2023, thu 60% của Lần thu thứ 3 và 100% Lần thu còn lại;

-  Từ ngày 17/04/2023, thu 60% của Lần thu thứ 4.

B. PHÍ BÁN TRÚ

I. PHÍ DỊCH VỤ VÀ BÁN TRÚ

II. QUY ĐỊNH BÁN TRÚ

1. Phí bán trú bao gồm chi phí chăm sóc bán trú và tiền ăn bán trú. 

2. Phí bán trú thu cùng thời điểm thu học phí.

3. Trường hợp học sinh nhập học trễ:

-  Nhập học trước ngày 15 của tháng, tỷ lệ thu là 100% Phí dịch vụ Bán trú của tháng thực tế nhập học và cộng với các tháng còn lại chưa học của Lần thu phí;

-  Nhập học sau ngày 15 của tháng, tỷ lệ thu là 50% Phí dịch vụ Bán trú của tháng thực tế nhập học và cộng với các tháng còn lại chưa học của Lần thu phí;

-  Trường hợp Học sinh Mầm non nhập học trễ vào tuần cuối của tháng thì Phí dịch vụ Bán trú được tính theo đơn vị trọn tuần.

C. CÁC PHÍ KHÁC

I. PHÍ CƠ SỞ VẬT CHẤT: 3,000,000 VNĐ/học sinh.

1. Đóng 01 (một) lần trước ngày nhập học và có giá trị trong năm học tại Trường, áp dụng cho tất cả Học sinh theo học tại Trường.
2. Khoản phí này không được hoàn trả và chuyển nhượng trong bất kỳ trường hợp nào.

II. PHÍ GHI DANH: 3,000,000 VNĐ/học sinh

1. Phí ghi danh được đóng một lần duy nhất trước ngày nhập học và chỉ áp dụng cho Học sinh mới đăng ký nhập học lần đầu tại Trường.

2. Khoản phí này không được hoàn trả và chuyển nhượng trong bất kỳ trường hợp nào.

III. BỘ KIT

Phí Bộ kit không được hoàn trả và chuyển nhượng trong bất kỳ trường hợp nào.

IV. PHÍ XE ĐƯA ĐÓN

 

1. Phí xe đưa đón thu cùng thời điểm đóng học phí, áp dụng cho tất cả học sinh đăng ký dịch vụ xe đưa đón.

2. Phí trên là phí đưa đón 2 chiều, phí xe đưa đón một chiều bằng 70% mức phí xe đưa đón hai chiều.

3. Trường hợp học sinh nhập học hoặc đăng ký trễ được tính như sau:

- Đăng ký trước ngày 15 của tháng, tỷ lệ thu là 100% Phí dịch vụ Xe đưa rước của tháng thực tế nhập học và cộng với các tháng còn lại chưa học của Lần thu phí;

- Đăng ký sau ngày 15 của tháng, tỷ lệ thu là 50% Phí dịch vụ Bán trú của tháng thực tế nhập học và cộng với các tháng còn lại chưa học của Lần thu phí.

4. Học sinh đăng ký xe đưa rước vui lòng thông báo cho văn phòng tuyển sinh và đóng phí trước 15 ngày để được sắp xếp tuyến xe.

5. Học sinh có nhu cầu đăng ký mới/thay đổi hình thức/thay đổi địa điểm đón, trả học sinh cần phải đăng ký thông tin với văn phòng tuyển sinh trước 15 ngày và hoàn thành các khoản phí bổ sung (nếu có).

V. PHÍ NỘI TRÚ

1. Phí nội trú thu cùng thời điểm đóng học phí, áp dụng cho tất cả học sinh đăng ký dịch vụ nội trú.

2. Phí dịch vụ Nội trú bao gồm phí sinh hoạt, tiền phòng, tiền ăn. Phí dịch vụ Nội trú đã bao gồm Phí dịch vụ Bán trú Học sinh đóng nội trú không đóng bán trú.

3. Trường hợp học sinh nhập học hoặc đăng ký trễ được tính như sau:

4. Nhập học trước ngày 15 của tháng, tỷ lệ thu là 100% Phí dịch vụ Nội trú của tháng thực tế nhập học và cộng với các tháng còn lại chưa học của Lần thu phí;

5. Nhập học sau ngày 15 của tháng, tỷ lệ thu là 50% Phí dịch vụ Nội trú của tháng thực tế nhập học và cộng với các tháng còn lại chưa học của Lần thu phí.

6. Học sinh chỉ được sử dụng dịch vụ nội trú khi đã hoàn tất việc đóng phí.

D. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

I. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

1. Tất cả các trường hợp miễn giảm, học bổng phải có đầy đủ hồ sơ chứng minh đáp ứng điều kiện trước khi thực hiện.

2. Khi có nhiều chương trình ưu đãi thì phụ huynh/học sinh chỉ được chọn một trong các chương trình.

3. Học sinh đóng theo chương trình vay của Ngân hàng (....) hàng tháng không được áp dụng các chính sách giảm học phí.

II. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ĐÓNG HỌC PHÍ THƯỜNG

1. Anh chị em ruột được giảm 10% học phí cho con thứ 2 và giảm 15% học phí từ con thứ 3 trở đi; xét theo thứ tự ưu tiên nhập học tại hệ thống NHG.

2. Gia đình có 02 (hai) con được giảm 20% phí Xe đưa rước cho mỗi Học sinh; gia đình có từ 03 (ba) con trở lên được giảm 30% cho mỗi Học sinh.

3. Các học sinh ở cùng một địa điểm sử dụng dịch vụ xe đưa rước thì được giảm 20% mỗi học sinh khi lựa chọn xe đưa rước 2 chiều; giảm 10% mỗi học sinh khi lựa chọn xe đưa rước 1 chiều.

4. Chương trình ưu đãi này được áp dụng đồng thời các chính sách khác.

III. CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHÍ ĐÓNG NHIỀU NĂM (TỪ 02 ĐẾN 04 NĂM)

E. HOÀN TRẢ, BẢO LƯU VÀ CHUYỂN NHƯỢNG

I. HOÀN TRẢ HỌC PHÍ

1. Sau khi đóng học phí học sinh có lý do chính đáng phải chuyển trường hoặc nghỉ học (gia đình di chuyển chỗ ở đến địa phương khác ngoài tỉnh/thành phố hoặc gặp tai họa, ốm đau) có giấy tờ minh chứng thì sẽ được hoàn trả học phí theo mức sau:

- Học sinh nghỉ học trước ngày 01/08/2022 thì được hoàn 100% Học phí đã đóng;

- Học sinh nghỉ học từ ngày 01/08/2022 đến trước ngày 05/09/2022 thì được hoàn 50% Học phí của Lần thu thứ 1 và 100% Học phí đã đóng của các Lần thu còn lại (nếu có);

- Học sinh nghỉ học trước ngày 16/10/2022 thì được hoàn 50% Học phí của Lần thu thứ 2 và 100% Học phí đã đóng của các Lần thu còn lại (nếu có);

- Học sinh nghỉ học trước ngày 01/01/2023 thì được hoàn 50% Học phí của Lần thu thứ 3 và 100% Học phí đã đóng của các Lần thu còn lại (nếu có);

- Học sinh nghỉ học trước ngày 16/03/2023 thì được hoàn 50% Học phí đã đóng của Lần thu thứ 4.

2. CMHS gửi thư thông báo thôi học cho Trường tối thiểu 30 (ba mươi) ngày. Ngày nghỉ học chính thức được Hiệu trưởng phê duyệt là ngày tính để hoàn trả.

3. Phụ huynh gửi thư thông báo xin thôi học cho văn phòng tuyển sinh trong vòng 30 ngày. Ngày nghỉ chính thức được nhà trường phê duyệt là ngày được tính để hoàn trả.

4. Học phí chỉ được hoàn sau khi phụ huynh đã đóng và không nợ bất kỳ khoản phí nào (trường hợp còn nợ thì sẽ được cấn trừ các khoản phí chưa đóng vào số tiền sẽ hoàn trả).

5. Phụ huynh đóng học phí theo chương trình nhiều năm khi nghỉ học trước thời hạn thì học phí hoàn trả được tính tổng số tiền đã đóng chia cho số năm thực đóng và nhân với số năm còn lại phải hoàn trả (số năm hoàn trả tính tròn năm) trừ đi các khoản phí khác và phí giảm giá, quà tặng (nếu có) mà học sinh đã học tại mỗi thời điểm.

II. HOÀN TRẢ BÁN TRÚ, NỘI TRÚ, XE ĐƯA RƯỚC 

1. Phí dịch vụ Bán trú, Phí dịch vụ Xe đưa rước, Phí dịch vụ Nội trú sẽ được hoàn trả sau ngày nhập học với điều kiện phụ huynh gửi thư thông báo cho văn phòng tuyển sinh ngừng dịch vụ bằng văn bản ít nhất 30 ngày làm việc và phí hoàn trả được tính theo tròn tháng (làm tròn xuống), nếu học sinh xin nghỉ học giữa tháng thì chỉ hoàn trả khoản tiền đã đóng cho các tháng sau đó.

2. Phí dịch vụ Bán trú, Phí dịch vụ Xe đưa rước, Phí dịch vụ Nội trú không hoàn trả khi Học sinh nghỉ lễ, Tết, nghỉ bệnh, nghỉ đột xuất, kể cả có phép trong bất kỳ trường hợp nào. Riêng tiền ăn Bán trú khi Học sinh nghỉ Tết Nguyên Đán được hoàn trả theo ngày thực tế nhân với 30,000 VNĐ/ngày.

3. Học sinh mầm non thì được hoàn trả tiền ăn Bán trú theo ngày với đơn giá 30,000 VNĐ/ngày với điều kiện CMHS phải thông báo cho Trường trước 24 giờ kể từ ngày nghỉ.

4. Số tiền hoàn trả sẽ được cấn trừ vào các khoản thu khác của Lần thu kế tiếp, không chi bằng tiền mặt. Khi kết thúc năm học 2022-2023, số tiền hoàn trả >0 thì hoàn trả cho Học sinh bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản; thời gian hoàn trả chậm nhất trước ngày 31/07/2023; mọi trường hợp liên hệ sau ngày 31/07/2023 không được giải quyết.

III. HOÀN TRẢ KHI TRƯỜNG CHUYỂN SANG HỌC ONLINE

1. Học phí: Đối với Học sinh thuộc Bậc Mầm non Thìtỷlệhoàntrả100%;đốivớiHọcsinh từ lớp 1 - lớp 11 thì tỷ lệ hoàn trả 15%; đối với Học sinh lớp 12, Học sinh tham gia chương trình tín dụng với Ngân hàng thì không hoàn trả;

2. Phí dịch vụ Bán trú, Phí dịch vụ Xe đưa rước và Phí dịch vụ Nội trú: hoàn trả 100% đối với thời gian chưa sử dụng dịch vụ;

3. Các khoản hoàn trả sẽ được trừ cào lần thu phí tiếp theo hoặc hoàn lại vào cuối năm học theo quy định chính sách các khoản thu;

4. Thời gian áp dụng hoàn trả thực tế theo quy định nghit dịch Covid của Cơ quan Chính quyền địa phương;

5. Không áp dụng đối với CMHS không hoàn tất các khoản thu theo quy định của Trường.

IV. BẢO LƯU PHÍ

1. Nếu học sinh tạm nghỉ mộtt hời gian (tối thiểu 01 Học kỳ) học phí, bán trú, nội trú, xe đưa rước đã đóng sẽ được bảo lưu trong thời gian tối đa 01 năm liền kề;

2. CMHS gửi thông báo bằng văn bản cho Trường tối thiểu 30 (ba mươi) ngày trước ngày tạm nghỉ/bảo lưu;

3. Giá trị bảo lưu được tính tổng số tiền đã đónng chia cho số tháng thực học và nhân với số tháng còn lại chưa học (làm tròn xuống) 

V. CHUYỂN NHƯỢNG

1. Chuyển nhượng chỉ áp dụng đối với trường hợp anh chị em ruột đang học cùng trường. 

2. Phụ huynh gửi thông báo chính thức cho văn phòng tuyển sinh tối thiểu trước 30 ngày

3. Các phí được chuyển nhượng: học phí chính khoá, phí bán trú, nội trú, xe đưa rước

4. Các phí chuyển nhượng được tính bằng tổng số tiền đã đóng chia cho số tháng thực học và nhân với số tháng còn lại chưa học trừ đi các khoản phí khác và phí giảm giá, quà tặng (nếu có).

5. Học sinh đi học lại, nếu các khoản thu có thay đổi thì Học sinh phải đóng thêm khoản chênh lệch theo biểu phí niêm yết năm học áp dụng tại thời điểm đó;a

6. Nếu quá thời hạn bảo lưu 01 năm mà học sinh không đi học lại thì được hoàn trả 50% các phần phí đã được bảo lưu trước đó. 

KHOÁ HỌC LIÊN QUAN