[online] Lớp trải nghiệm Toán Tư Duy dành cho lớp 3 tới lớp 9 (01 buổi)

K-math - Toán học & Ứng dụng

Độ tuổi: 8-15

Số lượng: Không giới hạn

Khai giảng: 10/12/2023

150.000đ

Ưu điểm nổi bật

Lớp trải nghiệm Toán Tư Duy bước đầu giúp các bạn làm quen với bộ môn này. Bằng các phương pháp giảng dạy hiệu quả, các giáo viên sẽ truyền cảm hứng yêu thích học toán, giúp các bạn nắm bắt được cách ứng dụng Toán học trong đời sống cũng như trau dồi các kỹ năng cần thiết trong suốt quá trình học.

THÔNG TIN LỚP TRẢI NGHIỆM:

+ Tổng số buổi học: 1 buổi

+ Hình thức học: online

+ Lịch học: Sắp xếp sau khi học viên đăng kký

Thông tin chi tiết các lớp học toán tham khảo tại đây 

Cơ sở vật chất

Kết quả học sinh

Phản hồi của PHHS

KHOÁ HỌC LIÊN QUAN