K-math - Toán học & Ứng dụng

Bạn không cần phải xuất sắc khi bắt đầu. Nhưng hãy bắt đầu để trở nên thật xuất sắc.

Người đại diện: Lại Thị Sim

- Truyền cảm hứng yêu thích học Toán
- Ôn Thi các trường CLC
- Kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, mở rộng, phát triển tư duy
- Ứng dụng của môn toán trong đời sống xã hội, khoa học, lịch sử, địa lý...
- Hình thức học: Online và trực tiếp

BỘ LỌC

0 - 1,000,000