IXL Learning

IXL là học tập được cá nhân hóa! Được tin cậy bởi hơn 390.000 trường học và 300.000 phụ huynh, IXL được chứng minh là có thể thúc đẩy thành tích của học sinh. Và với ứng dụng IXL từng đoạt giải thưởng, sinh viên có thể thành thạo các kỹ năng mọi lúc, mọi nơi!

Người đại diện: IXL

BỘ LỌC

0 - 1,000,000