Trần Thị Lệ Hoa

Founder, Director, CEO tại Học viện Đào tạo Kỹ năng toàn diện - Vinaskills

Founder, Director, CEO tại Học viện Đào tạo Kỹ năng Toàn diện Vinaskills

Trưởng Ban Điều Phối Đào Tạo tại BNI Vigor Chapter, BNI BTN Region, Vietnam

Từng làm Giám đốc điều hành - CEO tại Trung Tâm Đào Tạo và Phát Triển Kỹ Năng TaNaVi

Từng Học Tâm Lý Học - The Degree of Master in Psychology tại Viện Đào tạo và Phát triển Nâng cao TP HCM

 

Không tìm thấy khoá học nào.

BỘ LỌC

0 - 1,000,000