Kích hoạt tư duy và kỹ năng tự học tập cho trẻ

Đặng Thị Hoài Trinh

Khai giảng: 06/08/2022

Khóa học kích hoạt tư duy và kỹ năng tự học tập cho trẻ là khóa học được dựa trên thuyết đa trí thông minh. Giúp trẻ kích hoạt được các trí thông minh vốn của bản thân. Từ đó khai mở được thế mạnh tiềm năng của trẻ,....

1.900.000đ