10/08/2022: Khai giảng lớp Hòa âm 1 (Harmony 1)

MPU School Of Music

Khai giảng: 10/08/2022

Khai giảng: 10/08/2022 - Thời gian học: tối thứ 4 hàng tuần, từ 18:00 - 21:00 Chương trình hòa âm dựa trên giáo trình Hòa thanh Jazz ứng dụng cho nhạc nhẹ. Giúp học viên xây dựng hệ thống lý thuyết hợp âm, âm ngoài hợp âm, quan hệ chức năng các bậc. Lý thuyết chuyển điệu, hoán chuyển thể điệu (Modal Interchange). Các quan niệm hợp âm trung tính, hai tầng, cấu trúc không đổi trong Jazz đương đại.

-0% 4.500.000đ 4.500.000đ

Chương trình hòa âm dựa trên giáo trình Hòa thanh Jazz ứng dụng cho nhạc nhẹ. Giúp học viên xây dựng hệ thống lý thuyết hợp âm, âm ngoài hợp âm, quan hệ chức năng các bậc. Lý thuyết chuyển điệu, hoán chuyển thể điệu (Modal Interchange). Các quan niệm hợp âm trung tính, hai tầng, cấu trúc không đổi trong Jazz đương đại.

Tiếp tục kiến thức Nhạc lý 2, lớp Hòa âm (Harmony) 1 giúp học viên phát triển lý thuyết hợp âm ba, hợp âm bảy, điệu thức, giai kết cũng như nắm vững lý thuyết về hòa thanh trưởng. Bước đầu hình thành và phát triển kỹ năng viết, sáng tác, đặt Hòa thanh, phối khí cho nhạc nhẹ ngày nay.

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:

Vượt qua bài kiểm tra đầu vào hoặc đã học qua lớp Nhạc lý-Ký xướng âm 2


Ngày khai giảng: 10/08/2022*

Giáo viên: Dương Thanh Tùng

Thời gian học: tối thứ 4 hàng tuần, từ 18:00 - 21:00

Hình thức học: Giáo viên giảng dạy trực tiếp tại trường song song với Online trên Zoom

Cơ cấu lớp: Lớp nhóm từ 6 đến 10 học viên

Học phí: 4.500.000đ/khóa/8 buổi 

------------------

Trường nhạc MPU

294 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3932 6626

 

KHOÁ HỌC LIÊN QUAN