[] Speaking Well - Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng

Đặng Thị Hoài Trinh

Khai giảng: 31/01/2021

Đánh bay nỗi sợ khi giao tiếp và sở hữu giọng nói truyền cảm và phong cách giao tiếp chuyên nghiệp từ MC Én bạc Đặng Thị Hoài Trinh

4.900.000đ

KHOÁ HỌC LIÊN QUAN