[] Khai giảng lớp: Chỉ huy hợp xướng

Hoàng Điệp

Khai giảng: 18/07/2020

Khóa học "Chỉ huy hợp xướng" giúp ban hiểu được những bước cần chuẩn bị khi tiến hành công việc "Dàn dựng tiết mục" hoặc "Huấn luyện hát tập thể". Đồng thời, hỗ trợ kỹ năng truyền đạt trước đám đông, tăng sự tự tin cho chính bạn.

4.000.000đ

Đây là một trong những môn học mang tính sư phạm và ứng dụng cao của âm nhạc, kết hợp giữa Lý thuyết và Thực hành. Động tác chỉ huy/đánh nhịp theo sơ đồ những loại nhịp cơ bản thường gặp trong thực tế ứng dụng ở Việt Nam. Khóa học "Chỉ huy hợp xướng" sẽ giúp học viên hiểu được những bước cần chuẩn bị trước khi tiến hành công việc Dàn dựng tiết mục hoặc huấn luyện Hát tập thể. Ngoài ra, môn học này còn hỗ trợ học viên có thêm kỹ năng truyền đạt trước công chúng nhằm giúp các bạn tự tin hơn khi đứng trước đám đông.


??Về kiến thức:
- Học viên có thể nắm vững về cách Chỉ huy/Đánh nhịp các loại sơ đồ nhịp cơ bản từ đó có thể ứng dụng vào công việc Dạy Hát; Tập Ca hoặc hiểu được các bước cần chuẩn bị trước khi tham gia chương trình Văn nghệ quần chúng cấp cơ sở và Thành phố.

??Về kỹ năng:
- Biết cách phân tích, nhận xét, đánh giá, hệ thống hóa các vấn đề thuộc về Lý thuyết và Thực hành trong việc tổ chức lớp học.

- Hình thành và phát triển kỹ năng với sự lựa chọn, định hướng và vận dụng các phương pháp được tiếp thu trong quá trình học môn này vào họat động thực tiễn của cá nhân trong tương lai.

- Tìm hiểu, so sánh, đối chiếu giữa phần Lý thuyết và Thực hành của môn học, từ đó phác thảo việc vận dụng hệ thống kỹ năng qua việc đánh giá kết quả học tập vào thực tiễn dạy và học 1 môn (hoặc 1 bài) cụ thể nào đó.

??GIẢNG VIÊN: Nhạc trưởng - NSUT Hoàng Điệp

??ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

- Giảng viên âm nhạc; Ca trưởng tại các Ca đoàn; Nhân viên quản lý tại các Trung tâm nghệ thuật; Cán bộ tại các Trung tâm Văn hóa; Cán bộ đoàn thể - phong trào…

- Học viên có Kiến thức về Lý thuyết âm nhạc và có thể Xướng âm/ Đọc nốt nhạc.

?NGÀY KHAI GIẢNG: 18/07/2020.

THỜI GIAN HỌC:  thứ 7 hàng tuần, từ 17:00 - 19:00

(Lưu ý : Thời gian khai giảng có thể thay đổi phụ thuộc vào số lượng học viên đăng kí.)
.
??Cơ cấu lớp: lớp nhóm từ 10 - 15 người

HỌC PHÍ:  4.000.000đ/khóa

 

KHOÁ HỌC LIÊN QUAN