Monkey Math sử dụng 1 năm

Monkey Viet Nam

  • Toán Tư duy

Khai giảng: 01/06/2021

Monkey Math bám sát Chương trình GDPT Mới, áp dụng các phương pháp Gamification để giúp trẻ phát triển tư duy Toán học và thấy Toán học thật vui.

-40% 832.000đ 499.000đ