• Kiểm tra năng lực học tập cho trẻ và Tư vấn cùng chuyên gia
  1.900.000
 • Chương trình Giáo dục Trung học phổ thông (Lớp 9-12) tại VAS
  450.000.000
 • [iSchool] Chương trình Lớp 12 (Trọn năm 2022 - 2023)
  -5% 145.000.000 137.750.000
 • [iSchool] Chương trình Lớp 10 - Lớp 11 (Trọn năm 2022 - 2023)
  -5% 135.360.000 128.595.000
 • [iSchool] Chương trình Lớp 6 - Lớp 9 (Trọn năm 2022 - 2023)
  -5% 116.600.000 110.769.999
 • [iSchool] Chương trình Lớp 1 - Lớp 5 (Trọn năm 2022 - 2023)
  -5% 84.700.000 80.465.000
 • [iSchool] Chương trình Mầm non (Trọn năm 2022 - 2023)
  -5% 81.600.000 77.520.000
 • 02/07/2022: Khai giảng lớp Music World - Khám phá thế giới âm nhạc (Cảm thụ âm nhạc) dành cho thiếu nhi (4-8 tuổi)
  -0% 2.250.000 2.250.000
 • Combo 10 tuần - Workshop: LEAD THE FUTURE
  2.000.000
 • [Summer Courses] Sẵn Sàng Bứt Phá Môn Toán (Grade 2-3, Matth F2-F3)
  4.600.000
 • [Summer Courses] Tăng Cường Tư Duy Logic Môn Toán (Grade 2-3, Matth F2-F3)
  4.600.000
 • Trại Hè Bán Trú Nghệ Thuật - Nhóm từ 02 Học viên (6 Tuần - 30 Buổi)
  -0% 17.100.000 17.100.000
 • Trại Hè Bán Trú Nghệ Thuật - Nhóm từ 02 Học viên (3 Tuần - 15 Buổi)
  -0% 9.000.000 9.000.000
 • Trại Hè Bán Trú Nghệ Thuật (6 Tuần - 30 Buổi)
  -0% 17.100.000 17.100.000
 • Trại Hè Bán Trú Nghệ Thuật (3 Tuần - 15 Buổi)
  -0% 9.000.000 9.000.000

BỘ LỌC

0 - 1,000,000