CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

anyLEARN sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để cung cấp cho bạn các dịch vụ và thông tin thông qua website, nền tảng ứng dụng; cùng những điều khác bạn yêu cầu. Ngoài ra, anyLEARN sẽ sử dụng những thông tin đó để quản lý tài khoản; vì mục đích tiếp thị, gửi thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà anyLEARN có thể bán, tiếp thị và quảng bá; kiểm tra việc tải về tài liệu từ trang web và nền tảng của anyLEARN; cải tiến giao diện và/hoặc nội dung của các trang trên trang web và ứng dụng, tùy chỉnh chúng cho người sử dụng; nhận ra những người truy cập trang web; gửi bạn những thông tin anyLEARN cho rằng sẽ hữu ích đối với bạn hoặc bạn yêu cầu từ anyLEARN.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào; khi “Chính sách bảo mật” sửa đổi, cập nhật, chúng tôi sẽ thông báo những thay đổi, sửa đổi cho bạn.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Sàn giao dịch TMĐT anyLEARN sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi: 

Với khách hàng: Tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại nhà, điện thoại di động và các thông tin cá nhân liên quan tới hoạt động tìm kiếm khóa học.

Với Đối tác: Tên doanh nghiệp, Mã số thuế, Địa chỉ trụ sở, Địa chỉ làm việc, Email liên hệ, SĐT liên hệ và các thông tin khác liên quan tới hoạt động tuyển sinh và giảng dạy. 

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, số điện thoại đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT anyLEARN về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của anyLEARN.

 1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, anyLEARN sẽ/có thể cần phải tiết lộ dữ liệu cá nhân của người dùng cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của anyLEARN, và/hoặc các bên thứ ba khác. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan và/hoặc các bên thứ ba khác sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng. Các bên thứ ba như thế bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

a.    Công ty con, công ty liên kết và công ty liên quan của anyLEARN;

b.   Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà anyLEARN thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh của anyLEARN. Bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bên cung cấp các dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác như công ty bưu chính, công ty viễn thông, công ty công nghệ thông tin, các tổ chức hoạt động thương mại điện tử, và trung tâm dữ liệu;

c.    Người mua hoặc người thừa nhiệm khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản của anyLEARN, cho dù là vấn đề đang diễn ra hay đang trong thủ tục phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó dữ liệu cá nhân anyLEARN lưu giữ về người dùng nằm trong các tài sản được chuyển nhượng; hoặc cho một bên đối tác trong một giao dịch tài sản kinh doanh mà anyLEARN hoặc bất kỳ công ty liên kết hay công ty liên quan nào của nó có tham gia giao dịch; 

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chức năng có thẩm quyền, hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: 

 • Tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia;
 • Bảo  vệ  các  quyền  hay  tài  sản  của  anyLEARN;
 • Ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc 
 • Bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng. 
 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển anyLEARN

MST: 0316363793

Địa chỉ: 161/4 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Email: info@anylearn.vn 

Hotline: 0374 900 344

 1. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
 1. Người tiêu dùng có thể truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của họ thông qua đăng nhập vào tài khoản và tự mình điều chỉnh/ chỉnh sửa hoặc người tiêu dùng có thể yêu cầu anyLEARN thực hiện bằng cách gửi email đến địa chỉ: info@anylearn.vn 
 2. Người dùng có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng, tiết lộ dữ liệu cá nhân của họ mà anyLEARN đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email cho đến địa chỉ email info@anylearn.vn, các yêu cầu này sẽ được xử lý theo Chính Sách Bảo Mật cũng như quy định pháp luật có liên quan.
 3. Tuy nhiên, hậu quả việc bạn rút lại sự đồng ý nghĩa là sẽ không thể tiếp tục sử dụng Các Dịch Vụ của anyLEARN, và anyLEARN sẽ phải chấm dứt hợp đồng của người dùng đó.
 1. Cam kết bảo mật thông tin của khách hàng
 1. anyLEARN có biện pháp kĩ thuật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép và bất hợp pháp đến thông tin cá nhân của bạn, hoặc các mất mát, phá hủy và thiệt hại tình cờ đến thông tin.
 2. Thông tin cá  nhân của thành viên trên Sàn giao dịch TMĐT anyLEARN được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của anyLEARN. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. 
 3. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên. 
 4. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, anyLEARN sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết. 
 1. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng

Trường hợp người tiêu dùng phát hiện thông tin của mình bị sử dụng sai mục đích so với các thông tin đã được thông báo, người tiêu dùng có thể khiếu nại đến anyLEARN bằng cách:

Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: info@anylearn.vn; hoặc

Gọi điện đến Hotline 0374 900 344; hoặc

Khiếu nại trực tiếp tại địa chỉ:

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Giáo dục anyLEARN

Địa chỉ: 161/4 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 24 tiếng để cùng Người dùng thống nhất phương án giải quyết.