CHÍNH SÁCH HỦY – TRẢ VÀ HOÀN TIỀN

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách này tạo thành một phần của Điều khoản sử dụng dịch vụ, anyLEARN đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hủy – trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn, thời hạn này được quy định trong Chính sách Hủy – Trả và Hoàn tiền (Chính sách) này.

Chính sách này được đảm bảo thực hiện bởi anyLEARN, theo yêu cầu của Người mua, để hỗ trợ Người mua trong việc giải quyết các xung đột có thể phát sinh trong quá trình giao dịch. Chính sách áp dụng cho sản phẩm thuộc hệ thống anyLEARN được quy định tại Điều khoản sử dụng.

Tất cả các yêu cầu hủy, trả và hoàn tiền phải được thực hiện trên Ứng dụng anyLEARN.

anyLEARN luôn xem xét cẩn thận các yêu cầu hủy/trả/hoàn tiền của Người mua và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định và theo Điều khoản sử dụng dịch vụ của anyLEARN.

 1. I. ĐIỀU KIỆN HỦY – TRẢ ĐƠN HÀNG

1. HỦY ĐƠN HÀNG

Chính sách Hủy đơn hàng đăng ký Khóa học chỉ áp dụng cho Khóa học trong giỏ hàng chưa được Người mua thanh toán.

2. TRẢ SẢN PHẨM

Chính sách Trả sản phẩm chỉ áp dụng cho Khóa học đã được Người mua thanh toán. Người mua đồng ý rằng mình chỉ có thể yêu cầu trả sản phẩm đã đặt mua trong các trường hợp sau:

 1. Khóa học bị lỗi;
 2. Trường học/Giảng viên cung cấp sai khóa học cho Người mua (ví dụ: sai tên khóa học, sai lứa tuổi, v.vv...);
 3. Khóa học người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Trường học/Giảng viên cung cấp trong mục mô tả khóa học (theo điều kiện này, Người mua cần cung cấp kèm theo yêu cầu Hủy đơn hàng đến anyLEARN video/file ghi âm và/hoặc các chứng cứ khác ghi nhận sự khác biệt này so với mô tả khóa học trên nền tảng anyLEARN);
 4. Khi quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày người mua đăng ký mà Trường học/Giảng viên chưa khai giảng và bắt đầu khóa học.
 5. Trường học/Giảng viên đã xác nhận đồng ý cho Người mua trả hàng.

3. ĐIỀU KIỆN VỀ SẢN PHẨM TRẢ

 1. Người mua thừa nhận rằng chính sách Trả sản phẩm không áp dụng đối với sản phẩm học qua ứng dụng, được kích hoạt bằng mã code (sản phẩm Digital).
 2. Đối với các khóa học trực tuyến, Người mua phải đảm bảo chưa tiết lộ mã tham dự thính, chưa tham gia dự thính lớp học trực tuyến khi đưa ra yêu cầu Trả sản phẩm.
 3. Trường hợp Người mua được Trường học đồng ý cho trả sản phẩm khi đã tham gia/bắt đầu học các khóa học, thì anyLEARN cần nhận được xác nhận từ Trường học trước khi quyết định giải quyết yêu cầu cho Người mua.

II. CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

anyLEARN ưu tiên áp dụng chính sách hoàn tiền của Trường học cung cấp sản phẩm khóa học mà Người mua thực hiện đăng ký mua sản phẩm và yêu cầu hoàn tiền.

Trong trường hợp Trường học không có chính sách hoàn tiền khi Người mua yêu cầu hoàn tiền, anyLEARN áp dụng chính sách Hoàn tiền này và Trường học sẽ hoàn phí bằng cách (i) chuyển khoản trực tiếp cho Người mua hoặc (ii) hoàn phí thông qua nền tảng anyLEARN.

Người mua thừa nhận rằng, anyLEARN chỉ hoàn lại tiền trong trường hợp yêu cầu Trả được xác nhận bởi anyLEARN cùng với Trường học và lựa chọn hình thức hoàn tiền trên hệ thống (nếu có) theo sự hướng dẫn của anyLEARN, bao gồm hoàn tiền vào tài khoản ngân hàng Người mua khi được yêu cầu cung cấp hoặc bằng Điểm thưởng trong tài khoản người sử dụng.

Ngay khi nhận được yêu cầu Trả từ Người mua, anyLEARN sẽ nhanh chóng kiểm tra, đối soát và/hoặc các thủ tục cần thiết để xem xét điều kiện về sản phẩm được yêu cầu trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc (không tính ngày nghỉ). Sau đó, anyLEARN sẽ gửi yêu cầu về trường hợp của Người mua đến Trường học (đối với các khóa học thông thường) để nhận xác nhận việc đồng ý/không đồng ý Trả và Hoàn tiền.

Người mua đồng ý rằng, số tiền Người mua dùng để thanh toán cho khóa học sẽ được anyLEARN hoàn lại sau khi đã trừ đi các khoản phạt và chi phí hợp lý khác để xử ý yêu cầu Trả và Hoàn tiền tùy thuộc vào khóa học và thời điểm Người mua đưa ra yêu cầu Trả và Hoàn tiền, cụ thể:

 1. Đối với khóa học thông thường:
  1. Yêu cầu hoàn tiền trước khi bắt đầu khóa học
 • anyLEARN hoàn trả 100% giá trị khóa học.
  1. Yêu cầu hoàn tiền sau khi bắt đầu khóa học
 • Người mua chỉ được đưa ra yêu cầu hoàn tiền khi đã tham gia khóa học không quá 50% (năm mươi phần trăm) tổng thời lượng khóa học được tính ngày kể từ khi khóa học bắt đầu, sau thời gian kể trên anyLEARN từ chối xác nhận yêu cầu và từ chối hoàn tiền.
 • anyLEARN hoàn trả lại cho Người mua số tiền bằng 70% (bảy mươi phần trăm) giá trị khóa học còn lại của Người mua. Cụ thể, Người mua nhận được 70% giá trị hoàn lại của tổng giá trị khóa học trừ đi giá trị của thời lượng Người mua đã tham dự khóa học.
 1. anyLEARN sẽ chỉ hoàn tiền cho Người mua khi Người mua đáp ứng một trong các trường hợp sau: (i) Xác nhận Trả đơn hàng và yêu cầu hoàn tiền; và (ii) Trường học xác nhận đồng ý cho phép Người mua trả và hoàn tiền đối với sản phẩm đó hoặc (iii) Đơn hàng của Người mua đủ điều kiện được hoàn tiền và anyLEARN quyết định cho Người mua được hoàn tiền khóa học.
 2. anyLEARN sẽ tự động hoàn tiền hoặc Điểm thưởng cho Người mua trong vòng 30 (ba mươi) ngày (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ) kể từ khi hoàn tất quy trình kiểm tra và xét duyệt đối với yêu cầu Trả đơn hàng.