HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRÊN APP ANYLEARN

 

Bước 1: CHỌN KHÓA HỌC

Chọn các khóa học cần đăng ký => Bấm Đăng ký học & Xác nhận Thông tin khóa học

 

Bước 2: THANH TOÁN

CÁCH 1: Thanh toán bằng CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

Chọn Chuyển khoản ngân hàng => Bấm nút Thanh toán => Ra ngoài app ngân hàng chuyển khoản theo thông tin hiển thị trên màn hình để hoàn tất thanh toán

 

CÁCH 2: Thanh toán bằng THẺ TÍN DỤNG/ VISA/ MASTERCARD

Chọn Thanh toán trực tuyến bằng thẻ => Bấm nút Thanh toán => Chọn phương thức thanh toán Thẻ tín dụng/ Thẻ ghi nợ  => Nhập Thông tin thẻ => Bấm nút Thanh toán

 


 

CÁCH 3: Thanh toán bằng THẺ ATM / TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chọn Thanh toán trực tuyến bằng thẻ => Bấm nút Thanh toán => Chọn phương thức thanh toán Thẻ ATM/ Tài khoản ngân hàng => Chọn Ngân hàng của quý khách muốn giao dịch => Nhập Thông tin thẻ => Bấm nút Thanh toán => Nhập mã xác thực OTP => Bấm nút Thanh toán

 


 

Xác nhận thanh toán thành công